BRUSSEL -- Ackermans & van Haaren kon tijdens de eerste semester van dit jaar slechts één aandelenpakket -- Telenet -- met een belangrijke meerwaarde verkopen. Het resulteerde in ruim 15 procent minder nettowinst, vergeleken met de eerste helft van 2000 toen een pak meerwaarden de winst gevoelig aandikten.

Maar voor heel 2001 verwacht de beursgenoteerde holding niettemin dat de gemiddelde groei van het groepsresultaat -- tussen 15 en 20 procent -- aanhoudt. De nettowinst per aandeel groeide de jongste tien jaar met gemiddeld 20 procent. Voor die winstverbetering rekent Ackermans & van Haaren vooral op een gevoelige vooruitgang bij Deme, een stijging van de winstbijdragen van de bedrijven waarin dochter Sofinim participeert en een vergelijkbaar volume meerwaarden uit de verkoop van aandelenpakketten.

Ackermans & van Haaren, dat zichzelf het liefst omschrijft als een gediversifieerde dienstengroep, moest het tijdens de eerste zes maanden vooral hebben van de operationele prestaties van de bedrijven waarin het een belangrijke participatie heeft. Ackermans & van Haaren is een belangrijke aandeelhouder in onder andere de baggergroep Deme, het bouwbedrijf Van Laere, de Nationale Maatschappij voor Pijpleidingen (samen de divisie Contracting), twee kleine gespecialiseerde banken -- Bank Delen en Bank van Breda -- en de uitzendgroep Creyf's.

De eerste zes maanden leverde voor de afdeling Contracting een nettowinstgroei op van 26,5 procent tot 7 miljoen euro terwijl Creyf's goed was voor 15,8 procent meer nettowinst tot 7,8 miljoen euro.

Maar financieel wogen de resultaten van de bankparticipaties en de meerwaarden uit de verkoop van aandelenpakketten veel zwaarder door in het resultaat van Ackermans & van Haaren.

Dat werd tijdens de eerste semester 2001 nog eens duidelijk in de verf gezet. De nettowinstbijdrage van de financiële dochters van 13,2 miljoen euro lag 3,3 procent lager uit dan tijdens de eerste helft van 2000. Zowel privé-vermogenbankier Delen als de ondernemersbank Bank van Breda trokken wel meer klanten aan, maar de zwakke beurs en de rentedaling wogen op de inkomsten.

Via dochter Sofinim -- een durfkapitaalverstrekker -- profiteerde het wel van de verkoop van belangen in Sidinvest en -- vooral -- het Vlaamse telecombedrijf Telenet. Maar het ontbreken van thesauriemeerwaarden bij deze dochterholding en de fors lagere uitzonderlijke resultaten bij Ackermans & van Haaren zelf kostten uiteindelijk een daling van de nettowinst van 57,2 miljoen euro naar 48,5 miljoen euro.

Ten slotte erkende Ackermans & van Haaren dat de strategie rond de Nationale Maatschappij van Pijpleidingen onder de loep heeft gelegd. Van de ambitie om internationaal te groeien kwam totnogtoe niets in huis.