IEPER -- De schuldeisers van Lernout & Hauspie hebben het nieuwe herstelplan van het bedrijf gisteren onder het kritische oog van de rechtbank goedgekeurd. De rechtbank stelde zich zowel bitsig als verzoenend op tegenover het bedrijf. Het openbaar ministerie interpreteerde zijn bevoegdheid dan weer erg ruim.

Aan de cijfers van de stemming is het niet te zien, maar erg veel enthousiasme voor de redding van L&H is er niet meer. Het nieuwe herstelplan kreeg gisteren 140 ja-stemmen op 150 aanwezigen (93,3 procent) achter zich. Zij vertegenwoordigen 99,9 procent van de aanwezige schuld, of 311,4 miljoen euro (12,6 miljard frank).

Uit Amerikaanse hoek kwam er scherpe kritiek. Stonington, de vroegere eigenaar van Dictaphone, en de advocaten van de familie Baker, de vroegere eigenaars van Dragon Speech Technology, hekelden het herstelplan. Beide partijen hielden voor dat het om een liquidatie ging die indruiste tegen de openbare orde, omdat de schuldeisers erin miskend worden en de banken bevoordeeld.

De believers rond advocaat Luc Gheysens die zelf belangrijke bedragen investeerde in L&H, hadden in extremis nog een alternatief herstelplan ingediend. Ze probeerden daarmee de investeringsgroep rond Pierre Van Beneden en Pascal Olivier te recupereren die afgelopen zomer tevergeefs geld zocht voor het Newco-project. Philippe Bodson, gedelegeerd bestuurder van L&H, wees op het ongeloofwaardige karakter van het plan. ,,Olivier distantieert zich van het plan. De Gimv zegt niet te zullen investeren, terwijl Aimé Desimpel enkele maanden vraagt om 2 miljoen dollar te verzamelen'', zei Bodson.

Opvallend was dat ook bij de rechtbank de sfeer bijwijlen bitsig was. Voorzitter Michel Handschoewerker zaaide met acht precieze vragen verwondering, ergernis en paniek in de rangen van de bedrijfstop. Handschoewerker wou antwoorden op vragen als: zijn er nu vaste biedingen op de onderneming, hoe ziet uw prognose eruit voor de terugbetaling van de schuldeisers, waar zijn de bewijskrachtige stukken dat jullie de middelen hebben om voort te werken. Antwoorden kwamen er niet of nauwelijks.

Even leek een faillissement in de lucht te hangen, maar in de namiddag stelde Handschoewerker zich milder op. Advocaat Bertrand Asscherickx hield de rechtbank voor dat het bedrijf nog maar enkele weken nodig had om tot concrete biedingen te komen op de spraak- en taaltechnologiedivisie. Gedelegeerd bestuurder Philippe Bodson zegde toe dat dit tegen uiterlijk 1 november een feit zou zijn, zo niet zou hij de raad van bestuur vragen om de boeken neer te leggen.

Commissaris Hilde Laga wees er op dat de wet op het gerechtelijk akkoord toelaat dat een bedrijf niet probeert de nv te redden, maar wel de activiteiten (en tewerkstelling), door de activiteiten over te dragen aan een koper.

De commissarissen vroegen de rechtbank een (definitief) gerechtelijk akkoord toe te kennen voor een beperkte periode van 2 tot 3 maanden, in plaats van het wettelijke maximum van 24 maanden.

Het openbaar ministerie moest gisteren ook gehoord worden over de faillissementsvoorwaarden. Die waren volgens Laga niet vervuld omdat er nog geld in kas is. Het bedrijf kan nog tot in de eerste week van december verder.

Opvallend was dat het openbaar ministerie ook advies gaf over het toekennen van het gerechtelijk akkoord -- een negatief advies. Het OM speelde daarbij op de man. Specialisten zegden dat het OM daarmee buiten haar boekje ging.

Déminor/Test-Aankoop zei in een persbericht dat de kleine aandeelhouders de moed niet mogen verliezen. Via schade-eisen tegen de verantwoordelijken uit het verleden hoopt de groepering fondsen te recupereren. Déminor/Test-Aankoop heeft in de VS een eis van 125 miljoen dollar (135 miljoen euro) ingediend tegen L&H en legt in België de laatste hand aan de uitbreiding van een strafklacht. De klacht tegen onbekenden zou worden aangevuld met namen als KPMG, het vroegere Loeff Claeys Verbeke, de vroegere top en bestuurders van L&H en eventueel enkele banken. Déminor/Test-Aankoop merkt ook op dat bij de regeling voor Dictaphone de banken zeer goed wegkomen ten nadele van L&H.

De rechtbank doet vrijdagnamiddag uitspraak over de toekenning van het gerechtelijk akkoord.