LE HAVRE -- Het is niet enkel in de Antwerpse haven een hele klus om havenuitbreiding te verzoenen met milieubescherming. Het licht voor het containerhavenplan Port 2000 in Le Havre sprong pas op groen na zware milieucompensaties. Van de 565 miljoen euro investeringen gaat 42 miljoen euro naar natuurbescherming.

De Franse overheid pionierde met Port 2000. Voor het eerst werd een openbaar debat opgezet over een haveninvestering. En het kostte heel wat moeite om Europa te overtuigen, verklaart Pascal Galichon. Hij is bij het havenbestuur van Le Havre verantwoordelijk voor Port 2000.

Waarom Port 2000 werd opgezet?

De argumenten van Galichon lijken een doorslag van de argumenten die ook in andere West-Europese havens zoals Antwerpen gebruikt worden om de noodzaak van nieuwe containerterminals voor de sluizen aan te tonen. Net als in Antwerpen werden in Le Havre de eerste kaaien voor het lossen en laden van containers aangelegd achter de sluizen. Door de schaalvergroting van de containerschepen en hun strikte tijdschema's werd de roep naar containerterminals voor de sluizen almaar luider. Ook in Le Havre. De eerste containerkaai vóór de sluizen werd begin jaren negentig geopend. Volgens Galichon moet Le Havre de containerhaven voor de sluizen uitbreiden om in aanmerking te blijven komen als aanloophaven voor de grote containerreders.

Maar tegelijk wordt Le Havre geconfronteerd met een saturatie van de huidige containerterminals. Zowel die achter als voor de sluizen draaien op volle capaciteit. Voor Le Havre betekent dat een overslag van 1,5 miljoen containers per jaar. Ter vergelijking: de Antwerpse haven haalde in 2001 4,2 miljoen containers.

,,Port 2000 is nodig om in de eigen behoeften van de haven van Le Havre te voorzien. De containertrafiek stijgt met 13 procent per jaar. Dat terwijl de studies rekening hielden met slechts 5 tot 8 procent'', stelt Galichon.

Door uitbreidingen van bestaande terminals maar vooral door Port 2000 wordt de capaciteit gevoelig opgedreven. De ambitie van het havenbestuur van Le Havre is om tegen 2006 3 miljoen containers aan te kunnen. In dat jaar moeten zes van de twaalf aanlegplaatsen voor containerschepen klaar zijn. Het Port 2000-project omvat 4,2 kilometer nieuwe kaaien die bestemd zijn voor containeroverslag. Het Deurganckdok, het containerproject van de Antwerpse haven, is goed voor 5,3 kilometer kaaien. Naast de containerterminals investeert Le Havre ook in de aanleg van een logistiek park, een binnenvaartterminal en een spoorrangeerstation. De havenexpansie in Le Havre leidde eveneens tot de vernieuwing van de transportassen van en naar de haven. De Franse spoorwegen zijn bezig om hun spoornet in de Franse haven te moderniseren en te optimaliseren.

Een andere gelijkenis tussen het Deurganckdok en Port 2000 is de milieudiscussie. Beide projecten werden fel gecontesteerd. Via rechtszaken werd geprobeerd om een stokje te steken voor de uitvoering van beide projecten. Le Havre moest daarenboven Europa overtuigen. Door de containerhaven wordt de monding van de Seine versmald en dat heeft een pak nadelige gevolgen voor de natuurgebieden in en nabij de monding. Het grootste natuurgebied is 300 hectare groot. Het gaat om een slikkegebied dat zich uitstrekt over een lengte van 6 á 7 kilometer langs de noordelijke oever. Uiteindelijk trok het havenbestuur 42 miljoen euro uit voor natuurbeschermende maatregelen. Ruim de helft van het bedrag gaat naar de uitbreiding van het slikkegebied. Verder wordt een vogelreservaat gecreëerd en komt er een eiland in de monding van de Seine. ,,Er lopen nog enkele rechtszaken, maar die kunnen de werken niet meer tegenhouden'', verklaart Galichon. Hij meent dat de milieu-investeringen in het slikkegebied veel goodwill hebben gecreëerd.

Vooralsnog zijn er nog geen uitbatingsconcessies toegewezen. Volgens Patrick Cornet, de woordvoerder van het havenbestuur van Le Havre, duurt het nog tot november vooraleer de kandidaturen ingediend kunnen worden. Een eerdere rondvraag toont aan dat verscheidene kandidaten zich presenteren als een combinatie van een reder en een goederenoverslagbedrijf.