BRUSSEL -- De Europese Commissie wil dat België binnen de twee maanden het koninklijk besluit over de klinische labo's aanpast. Zoniet dreigt er een procedure bij het Europees Hof.

In het kb 143 van 30 december 1982 staan er volgens de Commissie vier te restrictieve criteria om te bepalen wie er een klinisch laboratorium mag uitbaten opdat de analyses ervan door de ziekteverzekering zouden terugbetaald worden.

Zo moet het labo administratief beheerd worden door geneesheren, apothekers of licentiaten scheikunde. Ook de vennoten of zaakvoerder moet een van deze kwalificaties hebben. Ten derde is de Commissie het niet eens met de bepaling dat een uitbater van een labo geen lid of vennoot mag zijn van een andere rechtspersoon die activiteiten in verband met de geneeskunde uitoefent. Volgens een vierde bepaling mag een uitbater hoogstens één laboratorium hebben weliswaar met eventueel meerdere sites maar dan wel binnen een straal van 50 km.