BRUSSEL -- De raad van bestuur van de NMBS buigt zich vandaag over de tarieven die de spoorwegmaatschappij vanaf februari volgend jaar zal hanteren. In het voorstel dat nu voorligt zouden de fietsstallingen duurder worden en stijgt de prijs van een abonnement sneller dan die van een treinkaartje.

De verhoging van de prijs voor een treinrit is een jaarlijks weerkerend fenomeen. De NMBS trekt steevast zijn prijzen op in februari. De maximumprijsstijging wordt vastgelegd in de beheersovereenkomst en is het resultaat van een ingewikkelde formule waarbij de inflatie en de stiptheid van de treinen in rekening worden gebracht.

Vorig jaar werd rijden met de trein gemiddeld 4 procent duurder. Dit jaar zou de gemiddelde prijsstijging onder die 4 procent blijven, omdat de inflatie veel lager was. Hoeveel de prijs precies omhoog zal gaan, blijft een goed bewaard geheim totdat de definitieve beslissing genomen is.

Opvallend in het voorstel is dat de prijs om de fiets in een bewaakte fietsstalling achter te laten, omhoog gaat. Nu kost dat 1,1 euro per dag en 7,1 euro per maand. De groene reflex om met de fiets naar het station te rijden, wordt daardoor ontmoedigd. Vreemd is ook dat voorgesteld wordt om de prijs van een abonnement sneller te laten stijgen dan die van een individueel treinkaartje. De SP.A had nochtans bij de benoeming van de nieuwe spoorbaas Karel Vinck bedongen om het werknemersgedeelte in de prijs van het treinabonnement te halveren, zodat de pendelaars sneller de trein zouden nemen.

De halvering van het werknemersgedeelte komt waarschijnlijk pas ter sprake tijdens de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst, en dat is voer voor na de zomervakantie.