BRUSSEL (belga) -- Het principe van een veiling voor het toekennen van de UMTS-licenties, waarmee men via een mobiele telefoon toegang krijgt tot beeld en Internet, heeft niet noodzakelijk een negatieve invloed op de prijs die voor de licenties betaald wordt.

Die stelling werd verdedigd door projectleider James Vaux, die de minister van Telecommunicatie Rik Daems adviseert over de te volgen procedure voor de toekenning van vier UMTS-licenties in België.

Vaux zegt dat elke markt anders is, en dus ook een andere manier van toewijzing vraagt. ,,Het principe van de veiling, die in Groot-Brittannië en Nederland werd toegepast en navolging zal krijgen in onder meer Duitsland en Australië, is veeleer gebaseerd op efficiëntie dan op de hoogste bieder. Zo zal de operator zijn bod laten afhangen van wat hij denkt ervoor te kunnen krijgen bij de consument'', aldus de projectleider.

Dat de hoge prijzen die bijvoorbeeld op de Britse veiling neergeteld werden, nadelige gevolgen zouden hebben voor de consument, ontkent Vaux.

Hiermee reageerde hij op de kritiek die vanuit de sector te horen valt. Zo vraagt Beltug, die de bedrijven waarvoor het gebruik van telecommunicatie van groot belang is verenigt, aan minister Daems rekening te houden met kwalitatieve aspecten bij toewijzing.

,,Een veiling geeft de licentie aan bedrijven die financieel het sterkst staan'', aldus Beltug in een mededeling. De vereniging vreest bovendien dat te hoge licentiekosten zullen leiden tot een verarming van het aanbod ,,waardoor België inzake mobiele communicatie achterloopt op derde landen''.

Dat er bij de toewijzing van de licenties veel op het spel staat, wordt ook door James Vaux toegegeven. Zo wordt via de gsm van de derde generatie 200 keer sneller een verbinding gemaakt. Ook worden nieuwe mogelijkheden geschapen, met zowel ontspannings- als informatieve functies per mobiele telefoon.

De veiling is voor december. Zo kan het opgehaalde bedrag, dat geschat wordt op 40 tot 60 miljard frank, nog op de begroting van dit jaar worden ingeschreven. Binnen de Europese Unie werd immers overeengekomen om het geld onmiddellijk te boeken en te besteden aan de aflossing van de staatsschuld.

De interesten die vrijkomen door een versnelde schuldaflossing wil minister Daems gebruiken voor de creatie van een informatiemaatschappij.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig