Unizo, de Unie van zelfstandige ondernemers, is het monopoliegedrag van Banksys, de uitbater van het Belgische elektronisch betalingsnetwerk, bekend van Bancontact/MisterCash, beu. Gedelegeerd bestuurder Kris Peeters, een man die door zijn vele petjes zowat de recordhouder moet zijn in aantal vergaderde uren per week, een man die weet wat een compromis of een verdedigbaar voorstel is, ziet geen andere uitweg meer dan de pers om een min of meer aanvaardbare toegeving te ontlokken aan Banksys om de tarieven voor het gebruik van de betaalautomaatjes te verlagen.

Nu is Unizo voor de redactie inderdaad een goede leverancier van faxberichten, maar deze keer lijkt haar bede tot rede aanvaardbaar nu het elektronisch betalingsverkeer met de komst van de euro ongetwijfeld zal stijgen. Het voorstel -- een korting van 12 procent -- lijkt eveneens bespreekbaar. Voor Banksys is er echter geen sprake van. Letterlijk dan. Het bedrijf weigerde gisteren elk commentaar op de nochtans niet mis te verstane verwijten aan zijn adres. Dan zeg je iets over jezelf.

Het zijn moeilijke weken voor Banksys. België bezit een uniek betalingsnetwerk dat erg performant is. Jarenlang werd het bewierookt, buitenlandse missies kwamen bewonderend kijken. Maar sinds enkele weken is er bijna geen enkele landgenoot meer die op een zaterdagvoormiddag niet strop zat aan een kassa. In het beste geval bracht een overschrijvingsformulier redding omdat de betaalapparaatjes dienst weigerden. In het slechtste geval bleven de aankopen achter aan de kassa. Consument en handelaar zaten ermee. Banksys blijkbaar minder. Gisteren bleek zelfs dat dit scenario nog kan voortduren tot na de zomer. Een beetje commentaar op een vraag van de klanten -- de zelfstandigen tekenen voor 22 procent van de omzet -- is dan toch het minste.