BRUSSEL -- Jannie Haek, een van de ervaren politieke technocraten die achter de schermen een grote rol speelt in deze regering, al jaren SP-kabinetschef is en momenteel federaal vice-premier en minister van Begroting Johan Vande Lanotte dient, wordt bestuurder en voorzitter van de raad van beheer van Biac, de uitbater van de luchthaven van Zaventem. Dat besliste de ministerraad, op voorstel van de minister van Telecommunicatie en Overheidsparticipaties, Rik Daems (VLD).

Tot voor kort was Haek bestuurder bij Sabena. Daar verkoos Daems overwegend zakenlui aan te duiden als overheidsvertegenwoordigers.

Haek komt bij Biac in de plaats van Eddy Wymeersch: een Biac-functie is onverenigbaar met zijn mandaat als voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Toen Haek destijds in de raad van bestuur van Sabena kwam, was dit ook in opvolging van Wymeersch die tot de SP-strekking wordt gerekend.