©rr
BRUSSEL -- De verzamelde gemeenten zijn principieel bereid om een pak miljarden te investeren in het Belgische hoogspanningsbedrijf, maar beloofden gisteren tegelijk dat ze de rekening niet gaan afwentelen op de belastingbetaler. ,,Het zou misplaatst zijn om daarvoor de belastingen te verhogen'', luidde het gisteren.

De instap van de gemeenten -- verzameld in Publi T -- is een onderdeel van een overeenkomst tussen Electrabel, de federale regering en de gemeenten over het bedrijf dat in de toekomst instaat voor het beheer van het Belgische hoogspanningsnet, zo'n 9.000 km elektriciteitsleidingen. Vandaag is dat hoogspanningsnet volledig in handen van Electrabel en het veel kleinere publieke stroombedrijf SPE. Electrabel is bereid om de controle over zijn filiaal op te geven. De afspraak luidt dat Electrabel zijn belang terugbrengt tot 30 procent. De rest gaat naar de verzamelde Belgische gemeenten (30 procent) en de beurs (40 procent).

De gemeenten en Electrabel lieten er gisteren geen twijfel over bestaan dat het hoogspanningsbedrijf naar de beurs gaat. Het ideale scenario is een beursnotering tijdens de komende twee jaar, meldt het protocol dat Electrabel, de gemeenten en de federale regering hebben getekend. ,,De beursgang moet wel plaats vinden in economisch gunstige omstandigheden.'' Anders gezegd: Electrabel laat de beursintroductie afhangen van het beursklimaat.

Electrabel stemde eveneens in met een beperkte vertegenwoordiging in de raad van bestuur van het hoogspanningsbedrijf. Het neemt genoegen met drie van de twaalf zitjes. De gemeenten krijgen er even veel, maar de onafhankelijke bestuurders gaan met zes mandaten de grootste groep vormen. Deze grote groep moet de onafhankelijkheid van de netbeheerder van het hoogspanningsnet waarborgen.

Het hoogspanningsbedrijf gaat een cruciale rol spelen in de vrijgemaakte Belgische elektriciteitsmarkt. De netbeheerder regelt immers alle stroomverkeer tussen de producenten en handelaars en de elektriciteitsverbruikers. Tegen half juli wil de regering de netbeheerder officieel aanduiden. De gemeenten en Electrabel moeten eerst wel nog onderhandelen over de instapprijs. Dat wordt nog een zware dobber. Het hoogspanningsbedrijf wordt gewaardeerd op 140 miljard frank. Gisteren was alvast te horen dat dit prijskaartje aan de hoge kant ligt. De gemeentelijke onderhandelaars beklemtoonden gisteren dat zij een financieringsplan hebben uitgewerkt waarbij de gemeentelijke schatkisten worden ontzien. Met andere woorden, de belastingbetaler krijgt de rekening niet gepresenteerd. De gemeentelijke inbreng gebeurt via Publi T. Dat is een samengaan van alle gemengde en zuivere intercommunales en de Gemeentelijke Holding. De intercommunales zijn de huidige elektriciteitsdistributeurs, terwijl de Gemeentelijke Holding vandaag vooral de aandelen van de gemeenten in de Dexia-bank overkoepelt.

De gemengde intercommunales hebben gisteren verzekerd dat zij hun deel kunnen financieren door een pakket Electrabel-aandelen. In 1996 verwierven ze een belang van 5 procent. ,,De meerwaarden op dit belang volstaan om ons deel te financieren'', verklaarde de secretaris-generaal van Intermixt, Christian Viaene. Intermixt is de koepel van de gemengde distributiebedrijven. Volgens Gert De Block van de koepel van zuivere intercommunales (Inter-regies) kunnen zij putten uit voldoende reserves.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig