Collegialiteit en medeverantwoordelijkheid


Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-65) legde nadruk op collegialiteit onder de bisschoppen en medeverantwoordelijkheid van alle gelovigen en breidde de overlegstructuren aanzienlijk uit.

  • CONCILIE: verzamelt alle bisschoppen ter wereld; in verbondenheid met de paus vormen zij het hoogste gezag in de kerk inzake leer en bestuur; naast algemene, oecumenische concilies kunnen ook particuliere ...
  • Niet te missen