Wortels genocide reiken tot 19de eeuw


GENT -- ,,Le Rwanda ancien: Le royaume nyiginya'' is geen boek dat alleen maar een zeer beperkte groep van historici kan interesseren. Want de ontwikkelingen in de 19de eeuw hebben zeer sterk de geschiedenis van het Rwanda van de 20ste eeuw beïnvloed. Dat zegt de auteur, Jan Vansina, Belg van afkomst, emeritus van de Universiteit van Wisconsin-Madison, en nog altijd een van de internationaal meest vermaarde historici van Afrika.

In zijn ,,L'évolution du royaume Rwanda des origines á nos jours'' zette Vansina in 1962 al fundamentele vraagtekens bij de geschiedschrijving van Rwanda zoals die toen gangbaar ...

Niet te missen