ANALYSE. Vlaamse regering verdeeld over aanpak zonevreemde woningen


BRUSSEL -- De Vlaamse regering is sterk verdeeld over de aanpak van de zonevreemde woningen in Vlaanderen. De VLD wil een algemene regularisatie. SP en Agalev, die beiden om ter groenst willen zijn, vechten dat aan. De bevoegde minister Dirk Van Mechelen kondigt een inventarisatie aan.

Een algemene regularisatie van die zonevreemde woningen is de meest zuivere oplossing, wettelijk en menselijk. Alle zonevreemde woningen zijn legaal gebouwd en vergund. Vele woningen staan er al van ...

Niet te missen