Abortuspil raakt ingeburgerd


BRUSSEL -- De abortuspil, die sinds september bij ons op de markt is, raakt ingeburgerd. Tot nu toe maakten 230 vrouwen in de Vlaamse abortuscentra er gebruik van. Vrouwen die voor de abortuspil kiezen, ervaren deze manier van zwangerschapsonderbreking, ondanks de langere, en soms pijnlijker behandeling als veel natuurlijker dan een zuigcurettage.

Voor de abortuspil bij ons haar intrede deed, bestond enkel de zuigcurettage als abortusmethode tot 12 weken zwangerschap. Het is een technische ingreep in een gynaecologische stoel waarbij de baarmoeder ...

Niet te missen