VU en FDF laten niet in kaarten kijken


BRUSSEL (belga, eigen berichtgeving) -- De kamercommissie voor de grondwetsherziening beëindigde vrijdag bijna de besprekingen over het financiële luik van de Lambermont-akkoorden. Zowat alle PSC-amendementen werden verworpen. VU'er Danny Pieters onthield zich bij de stemmingen, FDF'er Maingain stemde meestal met, soms tegen de meerderheid.

De kamercommissie kon nog geen eindstemming uitbrengen over de wetsontwerpen, omdat de regering nog een amendement indiende over een bijkomende transfer naar de gewesten van zo'n 240 miljoen -- in ...

Niet te missen