De historische partijraad van de Volksunie: van explosie naar feitelijke sof

Vademecum bij een boedelscheiding


BRUSSEL -- Een mens verliest tegenwoordig zijn weg in de doolhof die Volksunie heet. Met zicht op de historische partijraad zaterdagmiddag smeren we enkele scenario's uit.

De argeloze surfer leert op www.vu.be dat de eerstvolgende bijeenkomst een ,,braadfeest'' ergens in juni is. Van de zonder meer historische partijraad valt geen spoor te bekennen. Toch vergadert ...

Niet te missen