BRUSSEL -- Personeel rekruteren uit de risicogroepen op de arbeidsmarkt -- migranten, gehandicapten, kansarmen -- is volgens de Belgische bedrijven geen oplossing voor de schaarste aan geschikte kandidaat-werkzoekenden. Ook huisvrouwen of bruggepensioneerden weer aan de slag helpen, is dat niet. En buitenlanders naar hier halen, al evenmin.

Dat blijkt uit een enquête bij 5.000 human resources -managers van Belgische bedrijven. De rondvraag gebeurde in opdracht van Randstad Interlabor, het grootste uitzendbedrijf van het land.

De overgrote meerderheid van de werkgevers gebruikt alleen maar de klassieke recepten om personeel aan te trekken of te behouden. Eigen werknemers aan het bedrijf binden, gebeurt hoofdzakelijk door te zorgen voor een competitief salarispakket en een goede werksfeer. Andere voordelen -- soepele formules van deeltijds werk, kinderopvang door het bedrijf, of winstdeelname -- zijn erg weinig in trek.

Fidelisering van de werknemers en interne personeelsverschuivingen (na herscholing) worden nochtans ,,erg belangrijke'' oplossingen genoemd voor de schaarste op de arbeidsmarkt.

Nieuwe werknemers rekruteren uit de zogenaamde risicogroepen is geen gekoesterde politiek bij de ondervraagde hr-managers. Slechts 20 procent vindt dit een oplossing. Vergelijkbare scores zijn er voor de (her)intrede van huisvrouwen (24 procent) of bruggepensioneerden (17 procent).

Opmerkelijk is dat amper 19 procent van de werkgevers heil ziet in het aantrekken van werknemers uit het buitenland. In maart berekende de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat België jaarlijks, en tot in het jaar 2025, 40.000 inwijkelingen nodig zal hebben om zijn bevolking constant te houden en 170.000 inwijkelingen als ons land tegenover elke gepensioneerde drie werkenden wil houden, ook wel de minimale afhankelijkheidsratio tussen actieven en niet-actieven genoemd.

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt, wijst die instroom van werknemers af. Net als vier op vijf van de werkgevers, blijkt uit de enquête. Maar het pleidooi van Landuyt om maximaal de bestaande arbeidsreserve aan te spreken -- de laaggeschoolde, langdurig werklozen -- vindt ook al weinig steun.

De hr-managers willen vooral jobstudenten gebruiken om productiepieken op te vangen (30 procent); 39 procent vindt overigens dat studenten sneller in het arbeidscircuit moeten worden toegelaten.