BRUSSEL -- Over gsm-telefoonverkeer krijgt de ombudsman voor telecommunicatie relatief weinig klachten. Al dan niet vermeende vergissingen bij de facturatie zijn nog steeds de voornaamste reden om de ombudsdienst te schrijven. En Belgacom blijft het belangrijkste doelwit van de protesterende telefoongebruikers.

Het aantal klachten dat bij de ombudsman voor telecommunicatie, Edgard Vandebosch, wordt ingediend, blijft toenemen: van amper 480 in 1993 naar 9.330 in '98 en 11.027 vorig jaar. Die gestage stijging wijt Vandebosch onder meer aan het hogere aantal telecomoperatoren op de markt, het groeiend aantal mogelijke conflicthaarden -- veroorzaakt door de hogere diversiteit aan producten en diensten -- én de aangescherpte kritische zin van de consument.

Dat 85 procent van de klachten over Belgacom handelt, is niet onlogisch. Niet dat de telefoonmaatschappij zich zo weinig bekommert om haar klanten. Maar aangezien de telecommarkt in ons land nog niet helemaal vrij is, blijft het gros van het particulier telefoonverkeer via Belgacom verlopen. Residentiële klanten zoals u en ik hebben blijkbaar wel meer aanleiding tot klagen dan bedrijven.

En als er geklaagd wordt, gaat dat in een kwart van de gevallen over facturering. Een sterke stijger in de ontevredenheids-topvier is de categorie ,,privacy'': ruim één op tien van de klachten die de ombudsdienst te verwerken krijgt, gaat over kwaadwillige oproepen. In meer dan de helft van de gevallen leidt het speurwerk van de ombudsman tot de identificatie van de dader.

Toch pleit Vandebosch voor de invoering van een registratiesysteem voor gebruikers van voorbetaalde gsm-kaarten. Die kunnen nu volledig anoniem telefoonabonnees stalken.

Pikant detail: de klachten over het internationaal telefoonverkeer hebben vooral betrekking op roze lijnen ,,met vaak kolossale rekeningen tot gevolg'', voegt Vandebosch er fijntjes aan toe.

Voor die klanten zit er vaak weinig anders op dan de rekening te betalen. Voor vier op vijf klagers heeft de ombudsman het afgelopen jaar een minnelijke schikking met de telecomoperator uit de brand kunnen slepen. Ter herinnering: de ombudsman treedt pas op wanneer een klacht van de klant bij de operator zelf tot niets heeft geleid.

  • Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Barricadenplein 1, 1000 Brussel, tel. 02-223.09.09, e-mail: klachten@ombudsmantelecom.be