BRUSSEL -- Senator Olivier de Clippele (PRL) zal een wetsvoorstel indienen om te vermijden dat de hoge brandstofprijzen de onroerende voorheffing omhoog jagen.

De indexering van de kadastrale inkomens, waarop de onroerende voorheffing wordt berekend, gebeurt namelijk op basis van de index van consumptieprijzen. En die stijgt sterk door de hoge brandstofprijzen. De Clippele vermoedt dat de huiseigenaren daardoor 2,8 miljard frank meer betalen.

Hij stelt voor om voortaan de gezondheidsindex te gebruiken, die nu al geldt voor lonen en huurgelden.

In die index wordt geen rekening gehouden met brandstofprijzen. De gezondheidsindex ligt vandaag 2,5 procent onder de index der consumptieprijzen.