BRUSSEL -- Superbenzinerijders mogen zich stilaan gaan opmaken voor een prijs van 50 frank per liter. De traditionele grote vraag naar benzine in de Verenigde Staten in deze tijd van het jaar, gecombineerd met de almaar duurdere dollar, jagen de prijs aan de Europese pomp omhoog. Het dubbeleffect verklaart ook de recente forse prijsstijging met een frank en meer. De voorbije jaren maakte de benzine veel kleinere prijssprongetjes.

Opvallende vaststelling is wel dat de twee soorten loodvrije super in prijs almaar meer uit elkaar lopen: van nog geen frank begin 2000 tot twee frank vandaag. Tegelijk vergroot het prijsverschil tussen diesel en super.

Diesel is 13 frank goedkoper dan loodvrije super. Het prijsverschil is voor het grootste deel wel een gevolg van de veel hogere belastingdruk op benzine. Ruim 10 van de 13 frank is zo te verklaren. Een tweede verklaring is de minder snelle prijsstijging van de dieselproducten op de internationale oliemarkten. Dat komt omdat de dieselprijs vooral bepaald wordt door de vraag naar stookolie voor verwarming. De kwaliteit van autodiesel en stookolie liggen immers heel dicht bij elkaar.

De verklaring voor het prijsverschil van de twee loodvrije supers heeft dan weer veel te maken met het weren van lood en aromaten uit de super. Beide producten dienden vooral om het octaangehalte van de benzine op te drijven. Vandaag moet dat gebeuren met andere producten en door de sterk gestegen vraag naar deze vervangingsproducten zijn die sterk in prijs gestegen.

Het verklaart waarom de prijs voor benzine met 95 octaangehalte minder snel stijgt dan die met 98 octaangehalte.

De verwachting is dat met het huidige prijsverschil een heel pak Belgische automobilisten de overstap gaan maken. Te meer omdat het merendeel van het auto's die de jongste jaren van de band is gerold, zonder problemen bolt met benzine van een lage octaangehalte. Ter vergelijking: vandaag behoort België tot de landen met het grootste aantal 98 octaan-rijders. In de buurlanden en vooral in Duitsland tankt het overgrote merendeel van de chauffeurs 95 octaan.

Op een forse daling van ruwe-olieprijs moeten de automobilisten niet te veel hopen. De jongste twee dagen viel de prijs per vat (159 liter) wel lichtjes terug, maar het effect op de afgewerkte olieproducten is te verwaarlozen.

De huidige ruwe-olieprijzen zijn overigens niet zo exceptioneel hoog. In 1985 ging de prijs nog hoger en tegelijk noteerde de dollar een eind boven de 50 frank.

Conclusie: als de belastingen uit de prijs worden gehaald en geen rekening wordt gehouden met de inflatie, dan kost een liter benzine vandaag 18,22 frank. In 1985 zou dat 20 frank geweest zijn.