BRUSSEL -- De grootste verdienste van het Zilverfonds is dat het heikele pensioenprobleem eindelijk het voorwerp is geworden van een politiek debat. Maar het zou verkeerd zijn te denken dat met dit fonds alle problemen van de baan zijn. Dat vindt economist Guy Verfaille van Fortis.

,,Het Zilverfonds doet niets af aan de noodzaak van de tweede pijler'', zegt hij. Het financieringsprobleem voor de overheid wordt er misschien door verholpen, maar ,,er zal nog altijd een pensioenprobleem zijn op individueel niveau. De inkomensdaling die men ondervindt bij de pensionering zal immers aanzienlijk zijn''.

Verfaille is niet overtuigd van het idee om het Zilverfonds hoofdzakelijk in Belgische staatsobligaties te doen beleggen, omdat de Belgische staat dan zowel de vraag als het aanbod op die markt zelf zou bepalen.

Het fonds biedt ten slotte geen oplossing voor de stijgende uitgaven voor de ambtenarenpensioenen, zegt hij.