BRUSSEL -- Steeds meer Belgische werkgevers sparen voor hun personeel een appeltje voor de dorst in de vorm van een pensioenfonds. Fortis Investment Management (FIM) biedt een website aan waar werknemers tot op zekere hoogte kunnen beslissen hoe hun pensioenbijdragen belegd worden.

De pensioenproblematiek staat opnieuw in de belangstelling door de discussie rond het zogenaamde Zilverfonds, een speciale pensioenreserve van de overheid die gefinancierd moet worden met belastinggeld. Los daarvan sparen steeds meer Belgen nog op andere manieren voor hun oude dag.

Dat kan bijvoorbeeld via bedrijfspensioenfondsen (de zogenaamde ,,tweede pijler'' van het Belgische pensioensysteem), waarbij bijdragen van de werkgever op lange termijn worden belegd om een aanvullend pensioen te garanderen.

De meeste Belgen zijn vooral vertrouwd met zogenaamde Defined Benefit -plannen (DB): de werkgever verbindt zich ertoe om bij de pensionering een bepaald bedrag uit te keren.

De DB-plannen verliezen echter steeds meer marktaandeel aan zogenaamde Defined Contribution -plannen (DC), die zo'n 30 % uitmaken van de tweede pijler in ons land. In deze formule betaalt de werkgever maandelijks een vaste bijdrage en hangt de omvang van het extra pensioen helemaal af van de manier waarop die bijdragen belegd worden.

Het leuke van DC-plannen is dat de werknemer tot op zekere hoogte zelf over die beleggingen kan beslissen. Bovendien kunnen DC-plannen makkelijker worden ,,meegenomen'' wanneer je van job verandert.

Een DC-plan wordt typisch opgesteld in overleg tussen de werkgever en een vermogensbeheerder zoals FIM, die de bijdragen kanaliseert naar beleggingsfondsen. Zij spreken bijvoorbeeld af uit hoeveel en welke fondsen een werknemer de keuze heeft, en of er beperkingen moeten worden ingebouwd. Met die beperkingen kan men de werknemers ,,tegen zichzelf beschermen'' door te vermijden dat ze hun pensioenreserve te veel blootstellen aan beursschommelingen.

FIM biedt verschillende gradaties van keuzemogelijkheden. In de eenvoudigste formule kan de werknemer zijn bijdragen verdelen over drie ,,type-portefeuilles'' (met een groter of kleiner gehalte aan aandelen). In de meest complexe vorm kan hij zijn bijdragen vrij verdelen over twintig gespecialiseerde fondsen.

Via de nieuwe website van FIM kan een werknemer op elk ogenblik de stand en het rendement van zijn portefeuille nagaan. De site zit nog in een testfase, maar moet voor het einde van de maand operationeel zijn.