BRUSSEL -- De Post leed vorig jaar een verlies van 288 miljoen frank, tegen een winst van 6,5 miljard frank het jaar voordien. Dat is toe te schrijven aan voorzieningen met het oog op de nakende herstructurering.

De bedrijfswinst zakte met 70 procent tot 1,3 miljard frank, bij een omzetstijging met 3,21 procent tot 71,7 miljard frank. Die omzetstijging is te danken aan de briefwisseling, goed voor 80 procent van de totale omzet en de activiteit waar De Post nu nog een monopolie heeft.

Die afhankelijkheid van de briefwisseling verontrust afgevaardigd bestuurder Frans Rombouts niet. ,,We moeten inderdaad nieuwe activiteiten ontwikkelen, maar dat is nu precies het opzet van heel onze vernieuwingsoperatie.'' Dit jaar rekent Rombouts op een winst van 7 miljard frank, en de resultaten over het eerste kwartaal -- 1,9 miljard nettowinst op 17,9 miljard frank omzet -- sterken hem in dat voornemen. ,,Met een winstmarge van 11 procent op de omzet doen we het beter dan concurrenten als de Franse en zelfs de Duitse post. En tegen 2004 mikken we op om en bij de 15 procent.''

In die cijfers zijn de resultaten van de Bank van de Post, waarin De Post 50 procent bezit, niet verrekend.