Frans Rombouts
©belga

BRUSSEL -- Spreek niet meer van postkantoren, maar van verkooppunten of winkels, denk niet langer in termen van brievenpost en geadresseerden, maar van communicatiebedrijf en klanten en schrik niet van Angelsaksische termen. La nouvelle Poste est arrivée , tenminste toch op directieniveau.

Dat bleek gisteren op de voorstelling van de jaarresultaten van De Post. Het was de eerste keer sinds zijn aantreden in februari dat het uitvoerend directiecomité, onder leiding van Frans Rombouts en praktisch volledig bestaande uit mensen uit de privé-sector, naar buiten trad. En die gelegenheid is aangegrepen om te tonen dat er een nieuwe wind waait binnen De Post.

Het strategisch plan is een primeur voor de raad van bestuur van 16 juni, maar de mission statement wilde Rombouts nu al kwijt. Tegen 2003, wanneer het monopolie op de binnenlandse brievenpost verdwijnt, wil De Post een performant, commercieel bedrijf zijn, liefst zelfs beursgenoteerd. Een bedrijf ook dat meer wil doen dan brieven afleveren. De Post wil marktleider zijn in de verstrekking van hoogkwalitatieve en betaalbare communicatiediensten aan ondernemingen in België en, voor de specifieke diensten, ook in de ons omringende landen.

Daartoe zullen rond De Post nieuwe, autonome bedrijven worden opgericht -- via overname of in joint venture -- die gespecialiseerd zijn in één bepaald domein, zoals direct marketing (communicatie tussen bedrijf en klanten) of internetdiensten. De Post werkt aan de ontwikkeling van een systeem dat ieder huisgezin in België moet toelaten op een eenvoudige, goedkope manier via het Internet te communiceren. Concurrentie met Belgacom en de VRT, die allebei ook grote plannen hebben met het Internet, zit er aan te komen.

Dit schetst een heel andere Post dan degene die we kennen. ,,De Post heeft inderdaad niet onmiddellijk het meest dynamische imago, maar we beschikken wel degelijk over troeven: een uniek netwerk van 1.500 winkels, gemotiveerde werknemers en een sterke merknaam'', zegt Frans Rombouts, voorheen topman bij zuivelgroep Campina.

,,De zwakte van De Post is dat ze niet over een strategie beschikt, te veel gericht is op het behoud van haar monopolie en te weinig aandacht heeft voor de veranderende omgeving. Andere postbedrijven, zoals de Nederlandse Post en de Duitse Post, hebben dat al langer begrepen en zijn dank zij internationale overnames uitgegroeid tot concurrentiële bedrijven inzake vervoer en communicatie. Wij zullen hetzelfde moeten doen, maar dan veel sneller'', aldus een zelfverzekerde Rombouts.

Geld is daarbij volgens Rombouts niet het grote probleem, de gunstige liquiditeitspositie en de lage schuldgraad maken overnames in de nabije toekomst zeker mogelijk. Op sociaal vlak ligt het moeilijker, want het is geen geheim dat de nieuwe Post het met minder dan de huidige 45.000 personeelsleden zal doen.

Hoeveel mensen moeten afvloeien, kon of wilde Rombouts niet kwijt. Maar hij maakt zich sterk dat de afvloeiingen via natuurlijk vertrek kunnen worden opgevangen, dus zonder gedwongen ontslagen. Tegelijk heeft De Post nieuwe mensen met nieuwe vaardigheden nodig. De toekomst is aan ICT -specialisten (informatie- en communicatietechnologoie), marketing- en sales -mensen en human resources en operations deskundigen. Op twee á drie jaar tijd wil De Post 1.750 dergelijke mensen aanwerven. Kandidaten kunnen zich al melden bij directeur Michiel Steel, vroeger consultant bij Cap Gemini.

Maar ook aan ,,gewone'' postbodes is in verschillende streken een nijpend gebrek. Verdere automatisering van postkantoren en minder bureaucratie moeten de werklast helpen verminderen, zodat iedereen toch minstens drie weken, liefst aaneengesloten, vakantie kan nemen. ,,En naarmate De Post betere resultaten haalt, kunnen we onze mensen ook beter betalen en zo allicht extra postbodes aantrekken'', belooft Rombouts.

Rombouts wil verder eindelijk werk maken van de automatische betaling van pensioenen, waardoor het risico op overvallen voor postbodes veel kleiner wordt, en het alcoholgebruik -- verantwoordelijk voor 35 procent van de arbeidsongevallen en het verlet -- beteugelen. Maar, voegde hij er onmiddellijk aan toe, dat alles zal in overleg met de vakbonden gebeuren.