Nieuw traangas voor Euro 2000

BRUSSEL -- De rijkswacht zal tijdens Euro 2000 gebruik maken van nieuwe traangasgranaten. Het nieuwe type bestaat uit een granaat die in de lucht uiteenspat in een tiental kleine pastilles, zodat tegenbetogers de rokende granaat niet meer kunnen teruggooien. De Algemene Reserve van de rijkswacht is al een tijdje uitgerust met deze granaat, maar heeft ze in de praktijk nauwelijks hoeven te gebruiken.

De aankoop van moderne waterkanonnen zorgde ervoor dat traangas tijdens ordehandhaving in onbruik geraakte.

,,Traangas heeft het nadeel dat ook niet-relschoppers ervan last ondervinden als de wolk wegdrijft ...

Niet te missen