LETTERLIJK. De Copernicus-enquête

De federale ministerraad keurt vandaag formeel de lijst goed met de vragen die in een enquête tussen 1 en 21 juni aan u en 7 miljoen andere Belgen boven de 16 jaar zullen worden toegestuurd, met een begeleidende brochure. Daarin vraagt de regering-Verhofstadt naar uw mening over de hervorming van de administratie (het Copernicus-plan).

Bij de eerste vraag heeft de burger keuze tussen vijf antwoorden (helemaal akkoord - akkoord - geen mening - niet akkoord - helemaal niet akkoord):

1. In de folder bij deze vragenlijst staat de basisfilosofie ...

Niet te missen