BRUSSEL -- De vraag naar een flexibele arbeidsorganisatie neemt toe in elke onderneming, en dat verklaart het steeds populairder worden van uitzendarbeid. Nochtans is uitzendarbeid vooral populair bij grote ondernemingen en passen kleine ondernemers andere formules toe om flexibeler te kunnen werken.

Bedrijven doen in toenemende mate een beroep op uitzendarbeid. Het jaarboek over de arbeidsmarkt in Vlaanderen geeft aan dat in de periode 1994-1998 het aantal loontrekkenden met een vaste baan jaarlijks groeide met 0,4 procent, terwijl het aantal tijdelijke banen een groei vertoonde van 57 procent. Uitzendarbeid alleen groeide jaarlijks met 18 procent, zodat interimwerk nu een aandeel heeft van bijna 2 procent in het totale arbeidsvolume.

Nochtans hangt het gebruik van interimkrachten sterk af van de grootte van een onderneming, stelde de zelfstandigenorganisatie NCMV (binnenkort Unizo) vast op basis van verschillende studies. In kleine ondernemingen, met minder dan 10 werknemers, gebruiken de bedrijfsleiders het liefst deeltijdse arbeid om flexibel te kunnen inspelen op de marktvraag.

Daarna volgt poolvorming, waarbij andere werknemers bijspringen om het gat dat valt als gevolg van bijvoorbeeld een tijdelijke afwezigheid, op te vangen. Dan komen tijdelijke contracten en jobstudenten, pas op de vijfde plaats volgt uitzendarbeid.

Bij middelgrote bedrijven (10 tot 100 werknemers) komt uitzendarbeid op de eerste plaats, bij grote ondernemingen op de derde plaats, zegt Jan Sap van de NCMV-studiedienst. Grotere ondernemingen gaan bijgevolg extern zoeken om hun arbeid te flexibiliseren, kleinere bedrijven proberen het eerst intern op te lossen.

Kleine ondernemers gebruiken uitzendarbeid ook voor andere functies dan de grote bedrijven. Uitzendarbeid wordt in alle bedrijven voor ongeveer 40 procent ingezet in arbeidersfuncties. Maar kleine bedrijven gebruiken interimwerkers daarnaast veel meer voor algemeen dienstverlenende taken, terwijl grotere bedrijven dat vooral doen voor puur administratieve jobs.

Er zijn voor de hand liggende verklaringen waarom uitzendarbeid in kleine ondernemingen, hoewel in opmars, nog altijd relatief beperkt blijft, maar onderzoek daarnaar is nog niet gebeurd, geeft Stas toe. In een kmo wordt van werknemers makkelijker verwacht dat ze zowat overal inzetbaar zijn. Wanneer iemand tijdelijk wegvalt, moeten de anderen bijspringen. Externen worden dikwijls ook gezien als een bedreiging voor de teamwerking. Uitzendbureau's zijn bovendien niet altijd gewapend om op de vraag naar de onmiddellijke beschikbaarheid van kandidaten in te spelen. Ten slotte vinden vele kmo's uitzendwerk nog duur, hoewel dat niet altijd terecht is, zegt Stas.

Het NCMV doet daarom voorstellen om de beschikbaarheid van uitzendarbeid voor kleinere ondernemers te verbeteren. Allereerst geeft de zelfstandigenorganisatie aan dat vele uitzendkantoren zelf kmo's zijn. Ze steekt een waarschuwend vingertje op naar de uitzendfederatie Upedi, die soms gedomineerd lijkt door de grote bureaus. Het NCMV werpt zich op als de belangenverdediger van de kleinere kantoren, zegt NCMV-topman Kris Peeters.

Opdat kmo's aan hun trekken zouden komen bij het gebruik van uitzendkrachten, zouden zij zich kunnen aaneensluiten en een beroep doen op een pool van gespecialiseerde uitzendkrachten. Dat kan met de formule van uitzendkrachten, maar ook via detachering. Dat laatste vraagt wetgevend werk, want totnogtoe is detachering strikt genomen niet toegelaten.

Het verbod op uitzendarbeid in de bouwsector moet eveneens sneuvelen. Ook Upedi dringt daar al jaren op aan.

Het NCMV vraagt ten slotte dat de VDAB de deloyale concurrentie tegenover de uitzendsector, via T-Interim, stopzet. Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (SP) wil van de VDAB de regisseur maken op de Vlaamse arbeidsmarkt, en dat is aanvaardbaar, vindt Peeters. Maar dan kan die VDAB niet tegelijkertijd actor zijn, want dat leidt tot belangenvermenging. De zelfstandigenorganisatie vindt dat de VDAB haar commerciële diensten, zoals T-Interim, daarom beter juridisch verzelfstandigt en de band behoudt via een beheerscontract.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig