Franstalige ambtenaren wijzen hervorming af

BRUSSEL -- De apolitieke actiegroep van Franstalige ambtenaren, Gerfa, verzet zich tegen de Copernicaanse revolutie die premier Guy Verhofstadt en minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche willen teweegbrengen in de federale openbare diensten.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen