ANTWERPEN -- Vakbondsleiders en Antwerpse havenbestuurders willen de volgende jaren bewijzen dat een havenbedrijf gerund door de overheid qua efficiëntie niet moet onderdoen voor een privaat bedrijf. De cao voor 2000 en 2001 is volgens beiden een zeer goed begin. Maar met de financiering van de pensioenen en de afkalving van publieke monopolies staat het havenbedrijf de komende jaren nog voor heel zware uitdagingen.

Het Havenbedrijf en vakbonden sloten deze cao af in het besef, dat de ,,beschutting'' van het publieke monopolie steeds meer afkalft, klonk het gisteren tijdens de persconferentie.

Bestuurders en vakbonden blijven er niettemin van overtuigd dat een haven in publieke handen toekomst heeft op voorwaarde dat bij alle werkzaamheden stringente bedrijfseconomische normen gehanteerd worden. Ze spraken alvast af dat de reorganisatie van het Antwerps Havenbedrijf verdergaat. Herstructureringen bij de sleepdienst en voor het sluispersoneel zijn aan de gang. De volgende jaren komt alle afdelingen van het bedrijf aan de beurt, verklaarde directeur-generaal Eddy Bruyninckx. Van de eigen baggerafdeling tot de administratieve diensten.

Een illustratie van die andere aanpak is alvast de cao-afspraak om alle leidinggevenden op de niveaus 1 en 2 bij het Havenbedrijf voortaan ,,voorwaardelijk'', in de vorm van een mandaat, te benoemen.

Verder willen havenbestuurders en vakbondsmensen samen onderzoeken hoe het bedrijf zijn loodzware pensioenlast kan verlichten. Overheidsbedrijven kunnen geen beroep doen op de financiële steun voor bedrijven in herstructurering. Deze maatregel is enkel van toepassing op particuliere bedrijven.

Tot 2023 moet het Antwerpse havenbestuur jaarlijks een miljard frank reserveren om de pensioenlasten van het verleden te dekken. Een loodzware last, verklaart Bruyninckx. Desondanks heeft het havenbestuur de voorbije twee jaar telkens 400 miljoen frank extra uitgetrokken voor de vorming van een pensioenfonds. ,,Wij hebben onze goede wil getoond'', verklaart de topman van de Antwerpse haven.

De Antwerpse havenbestuurders hopen dat de uitvoeringsbesluiten van het Havendecreet een oplossing brengen. In de Scheldehaven verwachten ze veel van de herschikking van de financiële verantwoordelijkheden voor investeringen in de Vlaamse haven. Dat de pensioenerfenis een belangrijk concurrentieel nadeel betekent voor de Antwerpse haven illustreerde haventopman Bruyninckx met het voorbeeld van de havenrechten. Dat in Antwerpen de havenrechten die reders moeten betalen zeven maal hoger liggen dan in Zeebrugge, heeft alles te maken met de hoge pensioenlasten.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig