Westerschelde
©Paul Bolsius

BRUSSEL/VLISSINGEN -- De uitdieping van de Westerschelde stuit op ernstige kritiek vanwege het Belgisch Rekenhof en de Nederlandse Algemene Rekenkamer. De strategische noodzaak van het project is niet aangetoond; de kosten en baten zijn onvolledig ingeschat; de milieueffecten onvoldoende bekend, zeggen de beide instellingen.

De milieubewegingen van Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen brachten het rapport gisteren uit. Het rapport wordt door de Nederlandse Tweede Kamer besproken.

Het Rekenhof en de Rekenkamer onderzochten de besluitvorming rond het verdiepingsprogramma van de Westerschelde, en gaven het werk van de Vlaamse en de Nederlandse regering een dikke onvoldoende op het vlak van de strategische noodzaak, de kosten-batenanalyse en de inschatting van de milieueffecten.

,,Dat zeggen wij al jaren'''', benadrukt de milieubeweging, die er meteen van profiteert om ook andere infrastructuurprojecten, zoals de heropening van de IJzeren Rijn, op de helling te zetten.

Het Rekenhof en de Rekenkamer wijzen erop dat de uitdieping van de Schelde duurder dreigt uit te vallen dan verwacht. Vooral Vlaanderen loopt grote financiële risico''s, omdat het nooit een kosten-batenanalyse heeft uitgevoerd, hoewel Vlaanderen de grootste kosten moet dragen.

Het Natuur Herstelplan Westerschelde geldt als compensatie voor de natuurwaarden die ingevolge de werken verloren zullen gaan. Alle projecten van natuurherstel liggen binnendijks -- dus landinwaarts -- terwijl buitendijks -- aan de oevers van de rivier -- natuurwaarden verloren gaan, zoals schorren, slikken, platen en ondiepe geulen.

De milieubeweging verwijt de Vlaamse regering een politiek van voldongen feiten. De uitbreiding van de haven in het Waasland zet kwaad bloed. Volgens de milieubeweging wordt onvoldoende rekening gehouden met de complementariteit van de havens. Zo plant Vlissingen bijkomende infrastructuur voor de containervaart die door een Antwerpse goederenbehandelaar geëxploiteerd wordt. Is het Doeldok dan nog nodig, vraagt de milieubeweging zich af.

Minister van Openbare Werken Steve Stevaert beaamt dat de uitdieping van de Westerschelde ruim 5 miljard meer kan kosten dan geraamd. De factuur kan volgens hem nog verder oplopen als Nederland de milieu-eisen verder aanscherpt of als er nieuwe tegenvallers opduiken. De uitdieping van de Schelde is echter van het grootste belang voor de haven van Antwerpen, aldus Stevaert.

Hij belooft wel het Vlaams parlement nauwer bij de werken op de Westerschelde te betrekken.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig