Renovatie Gentse opera moet sneller.

De Vlaamse opera heeft de erfpachtovereenkomst met de stad Gent inzake de renovatie van het gebouw niet nageleefd. Dat geeft de stad in theorie de mogelijkheid om de Vlaamse Opera uit het gebouw te zetten. Dat gebeurt niet, maar de Gentse burgemeester Beke dringt er bij de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux (VU&ID) wel op aan het renovatiedossier snel te behandelen.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen