Keizer Karel kende geen Gents

GENT -- Volgens de overlevering gebruikte Keizer Karel het Spaans om te bidden, Italiaans om met collega's te praten, Frans in vrouwelijk gezelschap en Duits met zijn soldaten (volgens een variant sprak hij enkel Duits tegen zijn paarden).

Onderzoek leerde de Gentse hoogleraar Luc De Grauwe dat Karel beter de Romaanse dan de Germaanse talen kende.

,,Frans was de taal waarin hij werd opgevoed, die hij gebruikte in zijn briefwisseling ...

Niet te missen