Keizer Karel kende geen Gents

GENT -- Volgens de overlevering gebruikte Keizer Karel het Spaans om te bidden, Italiaans om met collega's te praten, Frans in vrouwelijk gezelschap en Duits met zijn soldaten (volgens een variant sprak hij enkel Duits tegen zijn paarden).

Aangeboden door onze partners

Niet te missen