Poetin spreekt verzoenend tot Doema

MOSKOU (reuters, ap) -- In Rusland is geen plaats meer voor een dictatuur, zei Ruslands waarnemend president Vladimir Poetin dinsdag op de openingszitting van de Doema, de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hij riep de Doema op de strijdbijl met het Kremlin over economische hervormingen te begraven.

Poetin riep de volksvertegenwoordigers in een verzoenende rede op de handen ineen te slaan om de problemen van Rusland het hoofd te bieden.

Zijn optreden en de verzoenende toon vormden een schril contrast met de gang van zaken onder president Boris Jeltsin, die zich zelden liet zien en gedurende zijn hele ambtsperiode met het parlement in de clinch heeft gelegen.

,,De uitvoerende macht is bereid tot vruchtbare samenwerking ...

Niet te missen