ANALYSE. Witte sector betoogt zonder conflict als aanleiding

BRUSSEL -- Zowel op het federale als op het Vlaamse niveau is driepartijenoverleg aan de gang over de verbetering van de lonen en de werkgelegenheid voor de witte werkers, het personeel van de gezondheids- en welzijnssectoren.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen