ANALYSE. Witte sector betoogt zonder conflict als aanleiding

BRUSSEL -- Zowel op het federale als op het Vlaamse niveau is driepartijenoverleg aan de gang over de verbetering van de lonen en de werkgelegenheid voor de witte werkers, het personeel van de gezondheids- en welzijnssectoren.

Het overleg tussen vakbonden, werkgevers en de overheid verloopt meer dan vredig. De drie paarden trekken in dezelfde richting.

Toch blijven de vakbonden actie voeren op de straat. Ze proberen hun eisen warm te houden bij de achterban en bij de publieke opinie.

In Duffel betoogden gisterenochtend 800 witte werknemers. Ze trokken langs gezondheids- en welzijnsinstellingen van de vzw Emmaüs. Die is met bijna 4.000 werknemers de grootste non-profitwerkgever van de provincie Antwerpen.

In de namiddag ...

Niet te missen