Storm over naturalisatie gaat gauw liggen

BRUSSEL (belga, eigen berichtgeving) -- Kan het Brusselse parket binnen de toch korte termijn van een maand het eventuele gerechtelijk verleden van een vreemdeling napluizen? Volgens advocaat-generaal Jacques De Lentdecker is dat enkel mogelijk als het departement van Justitie extra juristen ter beschikking stelt.

De oppositiepartijen CVP en Vlaams Blok zagen in dit recente antwoord van De Lentdecker het bewijs dat minister Marc Verwilghen (VLD) het parlement had voorgelogen.

Verwilghen had vorig jaar aan het college van procureurs-generaal gevraagd of het haalbaar was dat de periode binnen dewelke het parket een advies over de naturalisatieaanvraag moet afleveren, zou worden beperkt tot een maand -- in plaats van de huidige drie maanden.

Ja, antwoordden de vijf procureurs-generaal (PG's) toen. Neen ...

Niet te missen