Ex-ministers Pinxten en Colla doorbreken vandaag stilzwijgen

Onschuld dreigt voor "geviseerde" ministers

BRUSSEL -- De dioxinecommissie van de Kamer beleeft vandaag en komende maandag een hoogtepunt, met de ondervraging van de gewezen ministers Karel Pinxten en Marcel Colla. Niet de minste paradox daarbij is dat beide politici op de rooster worden gelegd door de parlementsleden die hen eerder al gedeeltelijk eerherstel hebben bezorgd.

Zeven maanden hebben ze gezwegen, de Limburgse christen-democraat Pinxten en de Antwerpse socialist Colla. Met pek en veren overdekt werden ze op 1 juni de Wetstraat uitgejaagd. Van Pinxten verscheen nog één beeld, kletsnat en eenzaam op een markt, schooiend naar stemmen. Van Colla zag men één plaatje: de stomme parlofoon aan zijn appartement.

Een half dozijn gerechtszaken werd tegen hen aangespannen. Human-intrest-figuren vervloekten hen in journaals naar de verdoemenis.

Eminente partijgenoten ...

Niet te missen