SP-sergeant Gilbert in verzet tegen generaal Patrick

ANTWERPEN -- Het rommelt in de Antwerpse SP. Schepen Gilbert Verstraelen stapt mét zijn afdeling Merksem uit de Antwerpse SP. Hij verwijt partijvoorzitter Patrick Janssens de partijdemocratie niet te respecteren. Janssens antwoordt dat hij bij Verstraelen weerstand voelt tegen verandering en vernieuwing. De vijandelijkheden tussen de oude en nieuwe Antwerpse SP, al voorspeld sinds het aantreden van Janssens als nationaal voorzitter, zijn daarmee deze week officieel geopend.

Gilbert Verstraelen, schepen voor Onderwijs en Sport, richtte dinsdag een vlammende brief aan partijvoorzitter Janssens, en stapte meteen mét zijn Merksemse afdeling uit het bestuur van de Antwerpse federatie en koepel.

Vooral de liefdesverklaringen van Patrick Janssens aan het adres van Antwerps CVP-schepen Eric Antonis zijn Verstraelen in het verkeerde keelgat geschoten. ,,De voorzitter praat wel over een schepen van een andere partij en biedt die zelfs een plaats ...

Niet te missen