,,Confrontatie gelovigen- vrijzinnigen mijden''

INTERVIEW. Voorzitter SP Patrick JANSSENS

BRUSSEL -- Patrick Janssens weet zijn moment te kiezen. Vorige week kwamen bij de bespreking van de paars-groene wetsvoorstellen over euthanasie de eerste barstjes in het meerderheidsfront aan de oppervlakte. Agalev-senator Jacinta De Roeck gaf toen aan dat het niet verstandig is de christen-democraten volledig buitenspel te zetten in dit delicate debat. Janssens zet daar nu zijn gewicht als SP-partijvoorzitter onder.

Janssens gelooft dat een open gesprek de kloof tussen meerderheid en oppositie kan dichten. ,,Het zinde mij niet dat enkele weken geleden een sfeer was ontstaan met langs de ene kant vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen die aanvoerden dat er nu lang genoeg was gediscussieerd en aan de andere kant de CVP die de martelaar ging uithangen.''

-- Vanwaar uw oproep om CVP en PSC bij de euthanasiewet te betrekken?

Ik denk dat het belangrijk is dat alles wat met euthanasie te maken heeft ...

Niet te missen