Frans Rombouts
©ep
BRUSSEL (belga) -- Voor vice-premier Laurette Onkelinx (PS) is het onmogelijk dat Frans Rombouts nog langer als enige aan het hoofd staat van De Post. ,,De bevoegdheden van Rombouts moeten worden herzien'', zei Onkelinx op de RTL-radio. Ze voegde eraan toe dat ze een jaarsalaris van 750.000 euro (30,25 miljoen frank) buitensporig vindt.

CD&V-Kamerfractieleider Yves Leterme reageerde onmiddellijk en voorspelde dat de PS Frans Rombouts aan het hoofd van De Post maar zal gedogen op voorwaarde dat er iemand van PS-signatuur wordt naast geplaatst. In de plaats van de ontspoorde situatie bij De Post aan te pakken, blijft men in de regering de overheidsbedrijven als politieke wingewesten beschouwen, zei Leterme in een mededeling. Er zou, zo zei hij nog, ook in het wetsontwerp over de NMBS zijn opgenomen dat er een Franstalige naast topman Etienne Schouppe zou komen.

PS-voorzitter Elio Di Rupo ging na de bijeenkomst van het bureau van zijn partij op de lijn van Onkelinx verder. Hij zegt dat uit de doorlichtingen van De Post die de regering heeft besteld, blijkt dat het bedrijf moet worden geherstructureerd. Hij vond het ,,niet normaal dat zoveel macht in de handen van één man geconcentreerd zit''. Di Rupo wil de autonome bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder bij De Post, die nu kan gaan tot een bedrag van 12,4 miljoen euro (500 miljoen frank) beperken.

Voor de PS is het bovendien noodzakelijk dat er een nieuw directiecomité komt waarvan niet enkel getrouwen van de gedelegeerd bestuurder lid zijn.

Tevens vinden de Franstalige socialisten dat er een charter van de openbare dienstverlening door de overheidsbedrijven moet komen. Daarin moet preciezer worden omschreven wat die openbare dienstverlening precies betekent.

Het kernkabinet buigt zich woensdag over de toestand bij De Post.