ANTWERPEN (belga) -- De directie van de failliete holding LCI Technology Group start tien gezonde bedrijven opnieuw op onder een nieuwe holding, de Benelux Technology Group (BTG). De andere bedrijven van LCI Technology Group worden gesloten of verkocht.

De oorzaak van deze maatregel zijn de financiële problemen waarin de groep terechtgekomen was. ,,Hiervoor zijn twee redenen'', zegt directeur Lex Van Drooge. ,,Ten eerste zijn er de zware investeringen in de technologie van de SmartPen. De afgelopen vier tot vijf jaar werd ruim 25 miljoen euro (1 miljard frank) in het project gepompt.'' ,,De tweede oorzaak zijn de grote verliezen van een dochtermaatschappij in Oostenrijk'', vervolgt Van Drooge. ,,Deze verliezen zijn door fraude ontstaan en werden gecamoufleerd in de boekhouding. Hierdoor kwam de hele groep in moeilijkheden.'' Om de gezonde delen van de groep te 'redden' heeft de directie, samen met de curatoren, een nieuwe holding opgericht, de Benelux Technology Group (BTG). De tien gezonde bedrijven worden in deze nieuwe holding ondergebracht. De twaalf andere bedrijven worden afgestoten of verkocht.

,,In het vorige boekjaar realiseerden de tien gezonde bedrijven een gezamenlijke omzet van ongeveer 169 miljoen euro (6,8 miljard frank) en een nettowinst van 3,8 miljoen euro (153 miljoen frank)'', aldus Van Drooge. ,,Van de 1.000 mensen die bij LCI werkten, vallen zo'n 600 personeelsleden onder deze tien bedrijven.'' ,,Door deze operatie blijven de schulden achter in de oude holding, waardoor de tien bedrijven in een gezonde situatie kunnen voortwerken'', zegt de directeur. ,,De aandelen van de nieuwe holding blijven wel in handen van de LCI Technology Group. Maar de schuldeisers, voornamelijk Oostenrijkse banken, kunnen zich niet meer tot de bedrijven van de BTG richten.'' LCI heeft nog een schuld van zo'n 100 miljoen euro (4 miljard frank). ,,De helft hiervan zit in Oostenrijk'', zegt Van Drooge. ,,SmartPen staat zo'n 1 miljard frank (25 miljoen euro) in het rood. De overige schulden zijn de normale kredieten van de bedrijven. Door het faillissement raken we zo'n 85 procent van onze schulden kwijt.'' Ondertussen zet de nieuwe groep de technologie van de SmartPen in de koelkast. De SmartPen is een elektronisch systeem dat een handtekening herkent en zo vervalsing tegengaat.