BRUSSEL -- De gemiddelde Belgische verbruiker, die ongeveer 3.500 kilowattuur per jaar verbruikt, heeft nog niet veel gemerkt van de twee prijsverlagingen sinds juli 2000. Hij betaalt zelfs iets meer voor zijn elektriciteit, geeft Jan Herremans van het Controlecomité voor Gas en Elektriciteit toe. Hoe is dat mogelijk?

De verhoging van de brandstofprijzen heeft het effect van de tariefreducties bijna of helemaal te niet gedaan, zegt Herremans. Bij de eerste prijsreductie was de eerste 100 kilowattuur gratis. Dat betekende een korting van 605 frank. Later werd die korting opgetrokken tot 1.000 frank. Het resulteerde alleen voor de particulieren met een jaarverbruik van minder dan 2.500 kilowattuur in een daling van de jaarfactuur. Electrabel wijst erop dat het om 46 procent van alle particuliere verbruikers gaat.

Voor de anderen, die meer verbruiken, werd de korting uitgevlakt door de prijsstijgingen van de brandstoffen die gebruikt worden om in de centrale elektriciteit op te wekken.

Herremans ziet wel tekenen van een ommekeer. De aardgasprijzen zijn lichtjes aan het dalen. In oktober 2001 lag de aardgasprijs 7 procent lager dan in oktober 2000. Als die daling aanhoudt, plukken de particulieren in de loop van 2002 toch de vruchten van de tariefreducties die door de Belgische overheid en het Controlecomité werden doorgevoerd sinds midden 2000. Bovendien worden de prijzen begin volgend jaar opnieuw aangepast.


Hamvraag
De hamvraag is of alle particuliere stroomverbruikers daarvan zullen profiteren. Veel hangt af van de prijsvergelijking met de buurlanden die besteld is door het Controlecomité, en van een rapport over de manier waarop in België de prijzen worden berekend.

De Belgische regering beloofde begin april 2000 zowel een korting van 3.000 frank voor elke particuliere verbruiker als een gelijkschakeling van de prijzen met die van de buurlanden. Toen werd wel beklemtoond dat de korting geen rekening hield met de wijzigingen van de brandstofprijs.

De top van Electrabel liet al enkele keren verstaan dat dankzij de tariefdalingen van de afgelopen twee jaar de prijshandicap voor de Belgische particulier zo goed als weggewerkt is.

Maar niet iedereen is het daar mee eens. De verbruikersorganisatie Test-Aankoop becijferde in het voorjaar dat de prijskloof met het buitenland nog groter was geworden. En de consumentenvereniging eiste toen een gevoelige prijsdaling voor de particulier en de kmo's tegen het einde van dit jaar. Als dat niet gebeurt, dreigt Test-Aankoop met gerechtelijke stappen.

Uit een zeer recent rapport van de Creg -- de elektriciteitsregulator -- blijkt dat dankzij de tariefdalingen de prijshandicap tegenover het buitenland met 60 procent is gekrompen. Daarmee wordt echter de timing van de regering niet gehaald. Eind juni 2001 moest al 75 procent van het prijsnadeel weggewerkt zijn.

Conclusie: een forse tariefdaling per 1 januari 2002 lijkt onvermijdelijk. En als tegelijk de brandstofprijzen minder zwaar gaan wegen in de prijs per kilowattuur, dan wordt het voor de eerste keer ook zichtbaar op de energiefactuur.