©ap
BRUSSEL -- De Europese Commissaris voor Transport heeft gisteren, na unanieme commissiebeslissing, een overbruggingskrediet toegestaan voor Sabena. Denk niet dat Loyola de Palacio dat gedaan heeft als gunst, de vraag was terecht. ,,De Belgische overheid moet niet zoeken naar mogelijkheden om toch nog een of andere staatssteun te kunnen verlenen'', zegt een zelfverzekerde de Palacio, gisteravond tijdens een gesprek op haar kabinet. ,,Politieke druk kan in dit dossier trouwens niet. Ik beslis, en het is nee.'' De Palacio was van 1996 tot '99 minister van landbouw in Spanje. Haar moet je niet uitleggen hoe je een robbertje uitvecht met de Commissie.

-- Kan de Belgische regering aandeelhouder zijn in de nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij?

Of Sabena failliet gaat of niet doet niet terzake. De maatschappij kan niet herrijzen dankzij staatssteun. De eventuele reddingsoperatie moet zeer transparant zijn. Overheidsinmenging zou de zaken zeer complex maken. Maar indien er privé-geld komt voor de herstructurering of de herstart, zijn formeel wel scenario's denkbaar. Staatssteun kan niet, een staat die een deel mee investeert alsof hij privépersoon is, kan eventueel gedeeltelijk.

-- Zal de Europese Commissie een Swissair-Crossair-scenario aanvaarden, waarin Sabena failliet gaat en dochtermaatschappij DAT herstart met de interessante, winstgevende activiteiten?

We zullen zo'n plan van nabij bestuderen. Als je de overheid laat opdraaien voor de failliete maatschappij, en de interessante delen schuldenvrij laat herstarten met een andere partner, is dat staatssteun. Er is weinig marge, geloof me vrij.

-- Wat is nog mogelijk, na de goedkeuring van het overbruggingskrediet?

Ons is gevraagd een krediet -- een noodmaatregel -- voor een maand goed te keuren. Dat hebben we gedaan. Het was de Belgische regering die zich geëngageerd heeft om binnen die ene maand te beslissen over de toekomst van Sabena. Theoretisch kan dit verlengd worden, maar een nieuw krediet zou veel problematischer zijn.

Het krediet is ook de eerste zaak die terugbetaald moet worden, daarom is het krediet geen staatssteun. Het geld is bedoeld voor operationele activiteiten, niet voor een of ander plan voor het personeel.

De regering mag geen sociale kosten, zoals afvloeiingen, van het bedrijf dragen. Een of ander fonds oprichten voor specifieke, sociale begeleidingsmaatregelen voor de luchtvaartsector is eveneens uitgesloten, of het nu aan Sabena of alle Belgische luchtvaartbedrijven is. Als de regering iets beslist moet het gelden voor alle bedrijven. Een algemene sociale wet kan, een specifieke wet voor enkelen is problematisch.

-- Speelt de crisis in de sector niet mee?

Elf september is niet het probleem voor Sabena. De Commissie is al in de lente gecontacteerd door Anne Spiritus-Dassesse, de voorzitster van de Brusselse rechtbank van koophandel, om te vragen wat kon en niet kon.

De huidige situatie met 15 nationale luchtvaartmaatschappijen is niet houdbaar. In Europa is misschien plaats voor zowat de helft van de maatschappijen van vandaag.

Vanwaar komt toch dat residu van nationalisme? Terwijl de frank en de peseta verdwijnen, wil men wel nog de eigen vlag op de vliegtuigen. Ik ben overtuigd van de noodzaak van fusies en allianties. Ik zal daarom mijn best doen om het bestaande systeem van nationale landingsrechten te hervormen.

-- Wat met de bestaande klachten tegen Sabena, bijvoorbeeld tegen de kapitaalverhoging ten tijde van Blue Sky, en nu de klacht van Ryanair, Lufthansa en anderen tegen het overbruggingskrediet?

We veronderstellen dat de staat bij de kapitaalinjectie van februari geageerd heeft als privé-investeerder, op dezelfde basis als Swissair. Dan is er geen probleem. De fundamentele beslissing hierover zal geen maanden meer aanslepen.

We gaan op het kabinet waarschijnlijk wel eerst alle klachten tegen Sabena bundelen tot een dossier. Dus ook de bezwaren die nu binnenkomen tegen het goedgekeurde overbruggingskrediet.