BRUSSEL -- Veel concrete vragen hebben nog geen antwoord, de eerste elektronische brievenbus van De Post komt er pas in het najaar. Toch wilde De Post gisteren al het project aankondigen, toevallig of niet dag op dag een jaar nadat kersvers gedelegeerd bestuurder Frans Rombouts zijn ambitieuze toekomstplannen voor De Post aan de pers toelichtte. Kwestie van de markt te bezetten en klanten aan te trekken.

De uitleg van Erik Weytjens, afgevaardigd bestuurder van e-Services, klonk overtuigend, maar niet alles blijkt reeds helemaal uitgewerkt te zijn. Zo is nog niet duidelijk welk bedrijf voor de beveiliging, toch een kapitale factor in het hele e-mailverhaal, zal instaan. De kostprijs van een verzending is nog niet vastgelegd. En in hoeveel postkantoren klanten hun elektronische brievenbus zullen kunnen raadplegen, moet nog met de overheid worden afgesproken.

Toch wilde de directie van De Post niet langer wachten met de bekendmaking van het project. Door die publiciteit hoopt ze in de eerste plaats nieuwe klanten aan te trekken.

Electrabel heeft al toegezegd elektronisch facturen te willen verzenden en Leuven en Marche-en-Famenne willen bij wijze van proefproject als eerste gemeentebesturen documenten per postbox versturen. Maar De Post hoopt tegen deze herfst een pak meer klanten geronseld te hebben.

Verder wil De Post met haar mededeling de markt al bezetten. De Post is niet het enige (overheids)bedrijf met e-plannen, maar ze meent wel over goede troeven te beschikken. De eenmalige, fysieke identificatie van de gebruikers heft de onzekerheid omtrent de precieze identiteit van afzender en ontvanger op. De elektronische handtekening moet betalingen en aflevering van persoonlijke documenten veilig maken. En De Post is zonder twijfel het best geplaatst om elektronisch verzonden berichten ook in fysieke vorm af te drukken en te leveren.

Voor het brede publiek wordt die elektronische brievenbus het eerste zichtbare teken van de vernieuwing van De Post. Eerdere initiatieven, zoals eXbo, Vicindo of Laterio, zijn vooral op bedrijven gericht. Ook de aanwezige voogdijminister Rik Daems was gisteren duidelijk blij dat hij eindelijk zijn e-government plannen wat concrete inhoud kon geven.

Of het project slaagt, zal niet alleen van de techniek afhangen, maar ook van het personeel in de postkantoren. Want daar zullen de klanten terechtkomen die thuis geen pc hebben, maar toch elektronische postverrichtingen willen doen. Zij zullen met hun vragen moeten terechtkunnen in het postkantoor. Niet evident op een ogenblik dat postmannen her en der actie voeren tegen te hoge werkdruk en een algemene staking in de lucht hangt.

Het was dan ook geen toeval dat Rombouts, in antwoord op een grapje van Daems, verzekerde dat De Post geen plannen heeft om ook elektronische postbodes uit te vinden. Hij verzekerde dat de postbox geen bedreiging vormt voor de baan van de postbodes. Volgens Weytjens zal, als alles volgens plan verloopt, tegen 2005 het fysieke volume post gelijk blijven en zal de elektronische post dan goed zijn voor 10 procent van het volume fysieke post.

,,De fysieke post zal nooit verdwijnen, maar om als bedrijf te overleven in een meer concurrentiële postmarkt, mogen we de trein van de elektronische post niet missen'', zei Rombouts.