THEATER

Arca met Am Ziel ,,ter bestemming''


VERKNIP het toneelwerk van Thomas Bernhard, herschik fragmenten en je krijgt een nieuw stuk. Deze boutade klinkt oneerbiedig, maar na het bijwonen van weer eens twee Bernhard-voorstellingen, dringt de gedachte zich steeds meer op. Am Ziel, de laatste productie van Arca vooraleer te fuseren met het Nederlands Toneel Gent, blijft zwaar aan de grond.

Opnieuw zeurt de auteur over de triomf van het dilettantisme, onze grootheidswaanzin, de perversiteit van het theater, Oostenrijk, enzovoort. Met verbale wellust geeft het hoofdpersonage af op de menselijke ...

Niet te missen