Gewesten bieden elkaar bijna gratis openbaar vervoer


NAMEN/BRUSSEL -- Het Waalse en het Brusselse Gewest bieden elkaars burgers steeds meer voordelen inzake het openbaar vervoer.

Soortgelijke protocollen gelden al tussen Vlaanderen en Wallonië, en tussen Vlaanderen en Brussel. Bij de uitvoering loopt echter een en ander mis.Brusselse 65-plussers mogen gratis gebruik maken ...

Niet te missen