BRUSSEL -- De ministers Frank Vandenbroucke (SP, Sociale Zaken) en Jaak Gabriëls (VLD, Middenstand) maakten gisteren de resultaten bekend van de werkgroep-Cantillon.

Die boog zich over de wegen om de verschillen tussen de socialezekerheidsstelsels (SZ) van de zelfstandigen en de werknemers te verkleinen (DS 16 januari). De werkgroep stelt voor de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en moederschap, de ziektekostenverzekering en de kinderbijslagen voorrang te geven en daarna de pensioenen aan te pakken. De ministers voegden daar geen commentaar aan toe. Ze zegden alleen dat een regeringswerkgroep er zich nu over gaat buigen. Die moet uitmaken ,,hoever men wil gaan'' en ,,wie wat gaat betalen''. De werkgroep-Cantillon zal de opdracht krijgen het dossier van de pensioenen ook voor te bereiden.