BRUSSEL -- De raad van bestuur van Lernout & Hauspie en de door de rechtbank aangewezen commissarissen hebben nipt vermeden dat gedelegeerd bestuurder John Duerden de hele groep ging verpanden tegen zeer ongunstige voorwaarden. De belangrijkste reden voor het ontslag van Duerden is dat de man te licht woog voor zijn taak. L&H is wel beducht voor een ,,weerbots''.

Het ontslag van John Duerden als gedelegeerd bestuurder van L&H was onvermijdelijk geworden. Het was al een tijdje duidelijk dat Duerden niet tegen zijn taak was opgewassen. Zelfs voorzitter Roel Pieper, die Duerden lang steunde, kwam onlangs tot die conclusie.

Velen twijfelden ook aan de ware bedoelingen van Duerden. Duidelijk is dat de commissarissen en raad van bestuur op het nippertje een plan van Duerden hebben afgeblokt waarbij de groep tegen zeer ongunstige voorwaarden gehypothekeerd zou worden.

Dat plan hield verband met de vervanging van de noodfinanciering van GE Capital door een andere Amerikaanse partij. De voorwaarden daarvan waren voor L&H onaanvaardbaar. De faillissementsrechtbank van de Amerikaanse staat Delaware zou vandaag bijeenkomen om over verdere financiering van L&H te praten.

De vervanging van Duerden door Philippe Bodson, een captain of industry met internationale faam, kreeg in de raad van bestuur van L&H een overgrote meerderheid. Microsoft stemde niet tegen, maar het is niet duidelijk of de groep koos voor een onthouding. De banken hebben Bodson hun principiële steun toegezegd.

L&H werkt aan een persconferentie en een internationele telefoonconferentie om zo snel mogelijk de buitenwacht te overtuigen van de noodzaak van de genomen maatregel. L&H is vooral beducht dat de Wall Street Journal, die zeer dicht staat bij Duerden, een mogelijk herstel in de kiem gaat smoren via destabiliserende berichten. De Amerikaanse krant reageerde gisteren alvast redelijk furieus op de nieuwe wending.

In eigen land heeft L&H bij de Ieperse rechtbank van koophandel een verzoekschrift ingediend om een nieuwe uiterste datum te krijgen voor de buitengewone algemene vergadering. Volgens het bedrijf is het onmogelijk om die te organiseren voor 1 maart. Het verzoek wordt vrijdag behandeld.