Nederland koopt Jan Breughel


De Nederlandse Staat heeft het zeventiende-eeuwse Bloemstilleven in houten kuip, toegeschreven aan Jan Brueghel de Oude, aangekocht.

Het schilderij, afkomstig uit de collectie Thurkow-Van Huffel, bevindt zich als bruikleen in het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en zal daar blijven. De staatssecretaris ...

Niet te missen