Meesterwerk van Malevich in faillissement


Deze week wordt van de schuldeisers van een failliete Russische bank een beslissing verwacht over het lot van één van de topstukken van de moderne kunst, het Zwart vierkant van Kazimir Malevich. Het werk is volgens experts op de vrije markt 20 miljoen dollar (850 miljoen frank) waard.

Maar waarschijnlijk zal de Russische minister van Cultuur een uitvoervergunning weigeren, zodat de schuldeisers het schilderij in Rusland zelf zullen moeten verkopen. Waar het naar verwachting veel minder ...

Niet te missen