Zweven tussen Cultuur en Onderwijs


BRUSSEL -- Het kunstonderwijs, vooral het hoger kunstonderwijs, zweeft al sinds de jaren zeventig heen en weer tussen ,,artistieke vrijheid'' en ,,geld en zekerheid''. In structuren vertaald betekende dat: zweven tussen ,,Cultuur'' en ,,Onderwijs''. De hoge kunstopleidingen willen onder Onderwijs vallen voor de centen, maar niet voor de rest, zeker niet als ook die centen blijken weg te vallen.

Heel lang geleden behoorden de kunstopleidingen tot de toen nog maar mager ontwikkelde sector ,,Cultuur''. Ze werden behandeld zoals dat daar gebruikelijk was: creatief, met weinig reglementen ...

Niet te missen