,,Als Rob maar niet voor niets is gestorven''

Thuisverzorgers vragen minister Vogels erkenning en ondersteuning


MUIZEN -- ,,Zestien jaar hebben wij onze zwaar gehandicapte Rob helemaal alleen verzorgd. Wij vonden dat geen opoffering, maar dat wij voor de geringste hulp keer op keer moesten gaan schooien, dát was ondraaglijk.'' Families die thuis een zieke of gehandicapte verzorgen, deden Vlaams minister van Welzijn Mieke Vogels gisteren hun verhaal. Ze vragen meer erkenning en financiële steun.

In Vlaanderen zorgen naar schatting 300.000 gezinnen voor een ziek of gehandicapt familielid. Ze doen dat met veel liefde en volharding, maar ontberen erkenning en ondersteuning. De Werkgroep Thuisverzorgers ...

Niet te missen